Αναρτήσεις

#Italy v #Greece in one chart!

Εικόνα

LEARN HOW TO READ CHARTS

Εικόνα
You will get entry, exit prices & reason why selected (so you learn chart reading in process)

Big drop in expectations for 4 #Fed #RateHikes this year

Εικόνα
Big drop in expectations for 4 this year

Who Is Winning The Bull/Bear Battle?

Εικόνα

#Ιtaly.

Εικόνα
H Ιταλία είναι η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης , αλλά τα δημοσιονομικά και κυρίως χαμηλή ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας έναντι των δύο μεγαλυτέρων οικονομικών Γαλλίας και Γερμανίας τελούν υπό αμφισβήτηση την θέση της στην ευρωζώνη αλλά και προβληματισμό για το μέλλον και δη τώρα με την νέα αντιευρωπαϊκή κυβέρνηση. Ταυτόχρονα, είναι προφανές ότι το επιχειρηματικό λόμπι της Ιταλικής οικονομίας , δεν θα νιώθει και άνετα σε αυτό το υπό-διαμόρφωση ευρώ- περιβάλλον και ίσως να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ευρώ-προοπτική της Ιταλίας.

GENERAL INDEX_ DAILY TIME FRAME

Εικόνα
Ο ΓΔ βρίσκεται σε προσπάθεια ανοδικής αντίδρασης στα πλαίσια του μεσοπρόθεσμου πτωτικού καναλιού στο οποίο έχει ο δείκτης περιέλθει τον τελευταίο μήνα ( CHART 1). Κατά Elliot waves τα πιθανά 4 waves εντοπίζονται στα 791 or 797 units. Το ΜΟΒ ( make or break_ μπλε ροζ παραλληλόγραμμο ) , εντοπίζεται ο πρώτος πτωτικός στόχος και ισχυρή στήριξη και είναι στο range 752 με 743 μονάδες . Ο δεύτερος καταληκτικός στόχος εντοπίζεται στα επίπεδα των 707 μονάδων και προς το παρόν οριοθετείται ως ο ποιο πιθανός στόχος της υφιστάμενης πτώσης.
Στο διάγραμμα 2, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης, παρατηρούμαι την προσπάθει αντίδραση, ακριβώς πανω απο το στατικό mid term trend line , το οποίο είχε διασπάσει ανοδικά στα μέσα Απριλίου. Η δυναμη της πτωτικής τάσης, αυξάνε τις πιθανότητες να ξαναβάλει τον δείκτη στο μακροπρόθεσμο πτωτικό μοτίβο καιι να ακυρώσει το break out ως fake .
Ως εκ τούτων , η ελληνική αγορά παρουσιάζει μια εξαιρετικά χαμηλή και σαθρή συναλλακτική κίνηση η οποία μειώνει την αξιοπιστία…