Αναρτήσεις

GREEK MARKET _ GENERAL INDEX

Εικόνα
O  ΓΔ, έχει επιβεβαιωμένα πραγματοποιήσει αντιστροφή του προηγούμενου μεσοπρόθεσμου ανοδικού κύκλου, από τα επίπεδα των  858 μονάδων.  Ως εκ τούτου, έχει εισέλθει σε ένα πτωτικό κανάλι  το οποίο μέχρι στιγμής η εξέλιξη του είναι στο μέσο-βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Όπως , παρατηρούμε στο επισυναπτόμενο διάγραμμα , χρησιμοποιώντας το AdvanceGet , ο δείκτης πραγματοποίησε ανοδική αντίδραση από τα επίπεδα των 810 μονάδων  ( είχε μετρηθεί ακραία πτωτική κατάσταση 3ου βαθμού με τους ΕΚΤΑ 300)  και μεταξύ του 38:2% και 50:00 % Fibonacci Retracement .
Η εν λόγω ανοδική αντίδραση έφτασε μέχρι τα επίπεδα των  850 μονάδων, ενώ θα μπορούσε θεωρητικά να φτάσει και μέχρι τα επίπεδα  των 863 μονάδων (  4 wave at Elliot Waves System ) . Ωστόσο , ο δείκτης βρήκε αντίσταση στα επίπεδα των  846 με 850 μονάδων  (κόκκινη διακεκομμένη γραμμή ) . Στο στενό εύρος του βραχυπρόθεσμου χρονικού ορίζοντα  το range 834-840 ( Ellipse cycle _green cycle in  the attached  chart  ) , παρέχει στήριξη η οποία εάν σπ…

GREEK MARKET _ FTSE ASE LARGE CAP 25

Εικόνα
FTSE ASE LARGE CAP 25 ( 30 MINUTES TIME FRAME) Inverse Head and Shoulder Pattern has been activated when the index fell their levels 2091 ( Neck line Pattern)

This is my view of trading and only personal view .

Εικόνα
1) We don't need to predict to make money from the market. Trading is getting a risk reward trade , one at a time and then doing it over and over again. No one can be sure where the market is heading , it is only a probabilistic guess.
 2) The trading edge you have over the market is not that big. Some may think that u need a 80% strategy to make money, u dont need that.
 3) You need to have a edge over the market. It can be a edge in news , knowledge , know how , psychology, etc .
 4) Any one can profits from the market. Use money management rules, even your trading prob is 50%, you can make money,
5) Most people can make money , so long as they didn't sell away their winners and cut loss earlier.
 Why? ......because market will eventually trend.
 This is just my rattling as I am taking a walk here and my heart still goes out to those who are at loss in the stock market.

It’s not the winning percentage, it’s how much u make when u r right and how much u lose when u r wrong-george …

Moving Momentum

Εικόνα
Momentum measures the rate of the rise or fall in stock prices. From the standpoint of trending, momentum is a very useful indicator of strength or weakness in the issue's price. History has shown us that momentum is far more useful during rising markets than during falling markets; the fact that markets rise more often than they fall is the reason for this. In other words, bull markets tend to last longer than bear markets. (For more, see Momentum Trading with Discipline.) Technicians use a 10-day time frame when measuring momentum. You will see the zero line in the chart below. If the most recent closing price of the stock is more than the closing price 10 trading days ago, the positive number (from the equation) is plotted above the zero line. Conversely, if the latest closing price is lower than the closing price 10 days ago, the negative measurement is plotted below the zero line. By measuring the price differences over a set period of time, we can start to recognize the rate…

Dead Cross

Εικόνα
A signal where the shorter moving average moves below the longer moving average. Usually, this term is associated with the 50-day moving average crossing below the 200-day moving average Source:  Learning & Trading The Stock Market

GREEK MARKET _ FTSE ASE LARGE CAP 25 ( 8 HOURS TIME FRAME FEBRARY 8, 2018 )

Εικόνα
Η βραχυπρόθεσμη πτωτική τάση ( 8 timeseries 100%), στον  δείκτη με  αυξημένη δύναμη ,  έχει επηρεάσει αρνητικά  τον βαθμό περιεκτικότητας της μεσοπρόθεσμης τάσης( 30 timeseries _100%), καθώς έχει δημιουργήσει ένα χρονοκύκλο,  αντίστροφο του προηγηθέντα ανοδικού,  καθώς έχει ανοίξει πτωτικό σενάριο ( κίνηση  δείκτη κάτω από τον moving.average 20 period- γαλάζια γραμμή)) . Στο στενό εύρος του βραχυπρόθεσμου χρονικού ορίζοντα ( 4 timeseries ), κινείται πλάγια πέριξ του άξονος των 2150 και για τον γενικό δείκτη στα επίπεδα των  850, μονάδων. Στο επισυναπτόμενος διάγραμμα, ο δείκτης βρήκε βραχυπρόθεσμο Supportστα επίπεδα των 2,111 με 2058 μονάδων ( Range 38:% και 50:% Fibonacci Retracement ). Oδείκτης MACD έχει πτωτικό crossover, αλλά κυρίως έχει το ιστόγραμμα αρνητικό  Ως εκ τούτου, ο δείκτης αντέδρασε και τείνει να καλύψει το gapμεταξύ στο range 2,140 με 2,162 μονάδων, αλλά  πρωτεύων σενάριο , είναι το πτωτικό καθώς η αρνητική κίνηση που ξεκίνησε από τα επίπεδα των 2.278 Μον, δεν έχει ολ…

GREEK MARKET _ FTSE ASE LARGE CAP 25_DAILY TIME FRAME WITH ADVANCED GET SYSTEM

Εικόνα
Βραχυπρόθεσμα ο δείκτης κινείται πτωτικά με πρώτο Support τα επίπεδα των 2189-2194 μονάδων ( Range Yesterday Low _ 30.01.18). To διορθωτικό κύμα, όπως παρατηρούμε στο επισυναπτόμενο διάγραμμα , βρίσκεται σε εξέλιξη με πιθανά σημεία τερματισμού τις 2167 και 2ο τις 2109 μονάδες.  Ως εκ τούτου, εντοπίζονται και τρία εξαιρετικής σημασίας ανασχετικά σημεία στην πτώση τα οποία είναι μεταξύ των 2139 με 2149 μονάδων και το το δεύτερο μεταξύ των 2056-2046 και το τρίτο το ποιο ακραίο μεταξύ τρων 2026 και 2017 μονάδων.