ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ......ΤΙ ΓΚΡΕΜΙΣΕ ΤΑ ΤΕΙΧΗ…?

Ο κόσμος του Ψυχρού Πολέμου ήταν σαν μια μεγάλη πεδιάδα στην οποία υπήρχαν παντού φράχτες και χαντάκια και κυρίως αδιέξοδα… Τόσο για τα άτομα όσο και για τα κράτη ήταν αδύνατο να προχωρήσεις πολύ μακριά ή πολύ γρήγορα… χωρίς να πέσεις πάνω σ’ ένα Τείχος του Βερολίνου, σ’ ένα Σιδηρούν Παραπέτασμα, σ’ ‘ένα Σύμφωνο της Βαρσοβίας ή σε δασμούς και σε ελέγχους κεφαλαίων από κάποιους…. Οι χώρες έβρισκαν μια θαυμάσια κάλυψη πίσω από αυτούς τους φράχτες και τα τείχη, καθώς μπορούσαν άνετα να βρουν μέρος να κρυφτούν και να διατηρούν τις ΙΔΑΙΤΕΡΕΣ Πολιτικές, Οικονομικές και Πολιτισμικές μορφές ζωής τους… Με άλλα λόγια είχαν την δυνατότητα επιλογής να συμμετέχουν στο Πρώτο Κόσμο, στον Δεύτερο Κόσμο ή και στον Τρίτο Κόσμο… Δηλαδή στην πράξη τους δινόταν η δυνατότητα να έχουν τελείως διαφορετικά Οικονομικά Συστήματα- Κεντρικά Ελεγχόμενη Κουμουνιστική Οικονομία, Οικονομία Κράτους Πρόνοιας, Σοσιαλιστική Οικονομία ή Οικονομία της Ελεύθερης Αγοράς… Αποτέλεσμα αυτών των δυνατοτήτων ήταν να είχαν την ευκαιρία να διατηρούσαν εντελώς διαφορετικά πολιτικά συστήματα- από Δημοκρατία μέχρι Δικτατορία και από φωτισμένη απολυταρχία μέχρι μοναρχία και ολοκληρωτισμό… Σε όλο αυτό το σκηνικό οι διαφορές ήταν ισχυρές και τους δινόταν η δυνατότητα να παραμένουν έντονες αλλά και ως εκ διαμέτρου αντίθετες… Ο λόγος? Ασφαλώς η παρουσία άφθονων τειχών τα οποία αποτελούσαν ισχυρή ασπίδα, καθώς η δυνατότητα παραβίασης ήταν ελάχιστη… έως ανύπαρκτη!!!
 
Ωστόσο η ροή της Ιστορίας έφερε τρείς θεμελιώδεις αλλαγές οι οποίες γκρέμισαν στην κυριολεξία τα τείχη και τους φραγμούς
 
1. Αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε…
2. Αλλαγή στον τρόπο που επενδύουμε…
3. Αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμετον κόσμο…
 
Oι παραπάνω θεμελιώδεις αλλαγές επωάστηκαν και εκκολάφθηκαν κατά την διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου και διαμόρφωσαν μια καθοριστική πλειοψηφίαστα τέλη της δεκαετίας του 1980, καθώς συνενώθηκαν και συνέθεσαν έναν ανεμοστρόβιλο που σάρωσε και γκρέμισε όλα μα όλα τα τείχη του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ του Ψυχρού Πολέμου και να επιτρέψει στον κόσμο να συνασπιστεί σε ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο και κυρίως ανοιχτό ΤΟΠΙΟ…Στην παρούσα χρονική στιγμή το ΤΟΠΙΟ μετασχηματίζεται σε όλο και ευρύτερο, ταχύτερο και ανοιχτότερο, καθώς καταρρέουν όλα τα ΤΕΙΧΗ και ενσωματώνονται όλο και περισσότερες χώρες (ΕΛΛΑΔΑ…) Έτσι πλέον δεν υπάρχει ο Πρώτος, Δεύτερος και Τρίτος Κόσμος…Τι υπάρχει ή τι τον αντικατέστησε ? ..Δυο κόσμοιταχυτήτων!!!! - ΓρήγοροςΚόσμος ( ο κόσμος των ανοιχτών οριζόντων) και Αργός Κόσμος (ο κόσμος εκείνων που ή μένουν στο περιθώριο η επιλέγουν να ζήσουνμακριά από το ανοιχτό ΤΟΠΙΟ στην τεχνικά αποκλεισμένη πεδιάδα τους, επειδήθεωρούν ή εκτιμούν ή πιστεύουν ότι ο Γρήγορος Κόσμος είναι υπερβολικά γρήγορος, υπερβολικά τρομακτικός, υπερβολικά ομογενοποιημένος Η ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΆ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΌΣ)……
............................................................................................................................
Παγκοσμιοποίηση είναι η αυτονόμηση όλων εκείνων των παραμέτρων (οικονομία, επικοινωνία κλπ) οι οποίες μέχρι πρόσφατα (μερικές δεκαετίες) επεδίωκαν να έχουν σύνορα μέσα σε ένα κράτος - προστάτη. Παράμετροι που τείνουν να ελευθερώνονται και να διαχέονται, ακολουθώντας την παγκοσμιοποίηση, είναι το εμπόριο, η κοινωνική δομή, η τεχνολογία, η κουλτούρα, το πολιτικό σύστημα, η γνώση κλπ. Ο όρος συχνά χρησιμοποιείται στην επιχειρηματολόγηση για την ανάγκη μιας νέας καθολικού τύπου ηγεμονίας στον κόσμο.  Ορισμοί :
Ένας τυπικός, αν και περιοριστικός, ορισμός είναι αυτός που δίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο οποίος δίνει έμφαση στην αυξανόμενη οικονομική αλληλεξάρτηση των χωρών παγκόσμια μέσω του αυξανόμενου όγκου και ποικιλίας διεθνών συναλλαγών αγαθών και υπηρεσιών, της ελεύθερης ροής κεφαλαίου διεθνώς, και της γρήγορης και ευρείας διάχυσης της τεχνολογίας. Παρόλο που η παγκοσμιοποίηση είναι ένα ιδιαίτερα περίπλοκο σύμπλεγμα φαινομένων και σχέσεων, εντούτοις μπορεί κάποιος να διαχωρίσει διάφορες πτυχές της:

* βιομηχανική παγκοσμιοποίηση
* χρηματοπιστωτική παγκοσμιοποίηση
* πολιτική παγκοσμιοποίηση
* παγκοσμιοποίηση της πληροφόρησης
* πολιτισμική παγκοσμιοποίηση

Έλεγχος :

 Οι τεχνολογίες (Web 2.0, μεταφορές) κάνουν πλέον σήμερα την παγκόσμια διάχυση αναπόφευκτη σε πολλά επίπεδα. Η παγκοσμιοποίηση χαλιναγωγείται κυρίως σε οικονομικό επίπεδο, σε επίπεδο ανταλλαγής ανθρώπινων πληθυσμών, διάχυσης πανίδας και τέλος με απαγόρευση πληροφόρησης που ενδέχεται να συμβαίνει εντός ή εκτός κάποιων συνόρων. Το ενδιαφέρον είναι πως οι παράμετροι αυτές δεν ελέγχονται κοινωνικά αλλά από τις ηγεσίες που τις διαχειρίζονται.
Χαρακτηριστικά:

 Η παγκοσμιοποίηση/διεθνοποίηση ταυτίζεται με διάφορες τάσεις οι οποίες έκαναν την εμφάνισή τους ή ενισχύθηκαν σημαντικά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτές περιλαμβάνουν την αυξημένη διεθνή κινητικότητα αγαθών, χρημάτων, πληροφοριών και ανθρώπων, καθώς και την ανάπτυξη της τεχνολογίας, των οργανισμών, των νομικών συστημάτων και των υποδομών που συνέβαλαν σε αυτή την κινητικότητα.

Όμως αμφισβητείται το κατά πόσο αυτές οι τάσεις υπάρχουν πραγματικά.


Σχόλια

ΔΕΚΑ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ BLOG

ΕΛΛΑΔΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ....

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Αντίφαση – Αντιφάσεις - Αντιφατικότητα

O αφελληνισμός των Ελλήνων ( Τι απέγινε το περοβόλι?)

Ασκήσεις ισορροπιών

GREEK MARKET FTSE ASE LARGE CAP 25

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΚΡΑΤΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ!

Disclaimer:

Information, opinions and analysis contained herein are based on sources believed to be reliable, but no representation, expressed or implied, is made as to its accuracy, completeness or correctness. The opinions contained herein reflect our current judgment and are subject to change without notice. We accept no liability for any losses arising from an investor’s reliance on or use of this report. This report is for information purposes only, and is neither a solicitation to buy nor an offer to sell securities.