ΠΡΩΙΜΟΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ - ΚΥΚΛΙΚΟΤΗΤΑ Γ.Δ. ΑΘΗΝΩΝ

Χρησιμοποιώντας τον κινητό μέσο 50 ημερών ( πρώιμος μέσο-μακροπρόθεσμος δείκτης), έτσι ώστε να δούμε την κυκλικότητα του ΓΔ Αθηνών.
Διαπιστώνουμε ότι:
O πτωτικός κύκλος που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2010 καθώς ο ΓΔ διέσπασε πτωτικά των κινητό μέσο των 50 ημερών στα επίπεδα των 2074 μονάδων, τερματίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2012. Η  χρονική  διάρκεια του ήταν   2, 5 χρόνια  και είναι μέσα στο χρονικό όριο   των τριών ετών ( 100% χρονική διάρκεια μικροκλίματος), καταγράφοντας ταυτόχρονα ποσοστιαία πτώση  της τάξεως των 77%  ποσοστιαίων μονάδων.
Στο ενδιάμεσο τον Φεβρουάριο του 2011 υπήρξε μια ανοδική διάσπαση η οποία ωστόσο δεν επιβεβαιώθηκε ούτε χρονικά αλλά ούτε και ποσοτικά.
Στην παρούσα χρονική διαπιστώνεται μια ουσιαστική διάσπαση του κινητού μέσου των 50 ημερών,  οποία οριοθετείται στα επίπεδα των 688 μονάδων (Σεπτέμβριος  2012). Η ανοδική διάσπαση είχε ως αποτέλεσμα την κίνηση του ΓΔ από το κομβικό σημείο των 688 μονάδων να φτάσει μέχρι τα επίπεδα των 900 μονάδων. Η ποσοστιαία άνοδος από το breaking point ήταν της  τάξεως των 31% και από το χαμηλό του ΓΔ  τον Ιούνιο του 2011 (471 μονάδες ) ποσοστό απόδοσης 91%.
Σύμφωνα με την παρατηρούμενη κυκλικότητα του ΓΔ, τα επίπεδα των 688 μονάδων αποτελούν ένα τεχνικό σημείο αναφοράς σε σχέση με την  καταγραφόμενη αλλαγή τάσης του ΓΔ στο προσεχές μέλλον.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

GREEK MARKET _ FTSE ASE LARGE CAP 25_DAILY TIME FRAME WITH ADVANCED GET SYSTEM

THE YEAR SO FAR !

Τεχνικό σχόλιο για τον βασικό δείκτη της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς ( Finday, 5, 2018 )