Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκέμβριος, 2012

ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ...&..."RULE OF LAW"

Εικόνα
Συζητώντας με αρκετούς συνανθρώπους μας, μπορεί κανένας να κάνει διάφορες διαπιστώσεις και ερμηνείες εάν και εφόσον έχει τις δεξιότητες να μπορεί να αντιλαμβάνεται σωστά την πραγματικότητα, και όχι να μένει μόνο στην λογική επιχειρηματολογία των όποιων θεμάτων αναπτύσσει ο συνομιλητής του. Είναι πλέον για μένα ξεκάθαρο, ότι στην πλειονότητα των ανθρώπων, οι ερμηνείες και οι απόψεις, κυριαρχούνται από ιδιοτέλεια, καθώς υποκρύπτουν κάποιου είδους συμφέρον, ατομικό η επιχειρηματικό. Αυτό κατ’ ανάγκη δεν είναι μεμπτό αλλά αποτελεί τροχοπέδη στον μετασχηματισμό, την εξέλιξη και την ίαση των παθογενειών και των στρεβλώσεων, και είναι τόσο οπισθοδρομικό όσο και αναχρονιστικό… καθώς δεν συμβάλει στην εξέλιξη μας...

Ένας παρεξηγημένος οικονομολόγος ο Μίλτον Φρήντμαν συνήθιζε να λέει ότι ο μεγαλύτερος εχθρός της ελεύθερης αγοράς μπορεί να είναι οι ίδιοι οι επιχειρηματίες. Επίσης ο Φρήντριχ Χάγιεκ έγραφε ότι δεν υπάρχει ελευθερία ούτε βεβαίως ελεύθερη αγορά εκτός του πλαισίου της Αρχής του Νόμου …

Major Economies Manufacturing PMI

Εικόνα
Hκρίση της ΕΕ όχι μόνο παραμένει αλλά και μετατοπίζεται σταδιακά,αυξάνοντας την αστάθεια τώρα στην Ιταλία. Η αναγκαία διάσωση της Ισπανίας αλλά και η επισφαλή γαλλική οικονομία, εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν τον πυρήνα αιτιών που οι αγορές θα βρεθούν στο επίκεντρο μια νέας φάσης αστάθειας,  από το δεύτερο τρίμηνο του επόμενου έτους. Παράλληλα, οι προκλήσεις αντιμετώπισης ζωτικών δημοσιονομικών και διορθωτικών προβλημάτων από τις ανεπτυγμένες χώρες (ΗΠΑ, ΕΕ, Ιαπωνία, κλπ) για την αντιμετώπιση των μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων, σύνταξής και υγειονομικής περίθαλψης, που επιτυγχάνεται με φορολογικά και νομισματικά μέτρα παρατείνουν την αβεβαιότητα. Η παγκόσμια οικονομία  εισέρχεται σε ύφεση ( σύμφωνα με τον PMI index) . Προς το παρόν οι USAαποτελούνεξαίρεση καθώςπαρουσιάσει σύμφωνα με τον PMIμια μικρή ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες.  Ωστόσο, το περιβάλλον αβεβαιότητας μειώνει τις πιθανότητες οι USAνα συνεχίζουν να παρουσιάζουν ανάπτυξη στο επόμενο έτος. Επιπλέον, εάν υπολογίσε…

Credit Market Dept US

Εικόνα
Tο συνολικό χρέος στην πιστωτική αγορά των ΗΠΑ είναι κοντά στο 55 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα κεφάλαια αυτά βρίσκονται σε ιστορικό υψηλό επίπεδο, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Ένα τέτοιο μέγεθος στην πιστωτική επέκταση σε καμία περίπτωση δεν προϊδεάζει για επιστροφή στην ομαλοποίηση της αγοράς τον επόμενο χρόνο.

Disclaimer:

Information, opinions and analysis contained herein are based on sources believed to be reliable, but no representation, expressed or implied, is made as to its accuracy, completeness or correctness. The opinions contained herein reflect our current judgment and are subject to change without notice. We accept no liability for any losses arising from an investor’s reliance on or use of this report. This report is for information purposes only, and is neither a solicitation to buy nor an offer to sell securities.