Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2013

GREEK MARKET 25 02 2013 - FTSE LARGE CAP 25

Εικόνα

VIX- VOLATILITY INDEX

Εικόνα
The indexrecordlowsfouryears.What happens; Whatdoes this meanfor the current year; I believe thatquantitativeeasing by Central Banks, contributessignificantlyto this phenomenon.However, it takestremendousattentionforthe near future. Seems too goodto be truein the stock markets

ZNGA- ZYNGA DAILY CHART

Εικόνα
Bearish Engulfing
Strong Support 2,86 Price
Strong Ressistance 3,46 Price
Acceptablelevels oftechnicalcorrections isthe$ 3.10

GLUU-GLU MOBILE INC.

Εικόνα
The stocks has Triple Bottom (1,80 Oct 2012 / 1,99 Nov 2012 and  2,00 Feb 2013)
Mid -Term Trend is Sideway.
Short Term Trend detectable as Go Long
Has a Strong Ressistance about the range 2,90 price
Range 2,90 and 3,05 has gap,
If break the ressistance, may be determinedas a potential target range between 3,70 and 3,90 price.

FTSE ASE LARGE CAP 25 GREEK MARKET 8 02 2013

Εικόνα

 
 


ZNGA- ZYNGA DAILY CHART 8 - 02 - 2013

Εικόνα
Harmonic head and shoulders formation.  (2,46   -  2,09   and 2 ,76 )
Stocks has a Strong resistance around  3,46 level Three cross over Mov. Average (S) If Stocks break of resistance will define the target level of 4,40

Daily Chart SP 500 Large Cap

Εικόνα
The time ofcrisisis approachingtoo fast

Το επικίνδυνο ταξίδι προς την ανάκαμψη……….

Εικόνα
ToEuro συνεχίζει να ενισχύεται πάνω από 1,36 με το δολάριο ..… , αλλά και με τ’ άλλα νομίσματα, όχι γιατί οι οικονομίες των χωρών στην ευρωζώνη πάνε καλά ‘’αντιθέτως’’, αλλά γιατί το δολάριο και το γιεν θέλουν να πάνε χαμηλότερα, καθώς οι χώρες των αντίστοιχων νομισμάτων, συνεχίζουν την χαλαρή νομισματική πολιτική με τύπωμα φρέσκου χρήματoς και  με  τις προβλέψεις να κάνουν λόγο ότι θα συνεχίσουν  τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του 2014,   καθώς αποτελεί βασική νομισματική πολιτική για την τόνωση των οικονομιών τους. H Αμερική συνεχίζει με αμείωτη ενταση την εκτύπωση νέου χρήματος για την αγορά κρατικών ομολόγων και η Ιαπωνία ανακοίνωσε ένα ακόμα πρόγραμμα νομισματικής χαλάρωσης και μεταξύ άλλων μέτρων που επέβαλε, θέτει ώς στρατηγικό στόχο να διπλασιάσει τον πληθωρισμό απο 1% σε 2% καθώς επίσης και την δέσμευση για απεριόριστες αγορές κρατικών ομόλόγων απο τις αρχές του 2014, μέχρι να ανακάμψει οριστικά η οικονομία της χώρας.
Για τις νότιες χώρες της Ευρωζώνης και ιδίως για την Ελλάδα δε…

Disclaimer:

Information, opinions and analysis contained herein are based on sources believed to be reliable, but no representation, expressed or implied, is made as to its accuracy, completeness or correctness. The opinions contained herein reflect our current judgment and are subject to change without notice. We accept no liability for any losses arising from an investor’s reliance on or use of this report. This report is for information purposes only, and is neither a solicitation to buy nor an offer to sell securities.