Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάρτιος, 2013

GREEK MARKET FTSE ASE LARGE CAP 25

Εικόνα
Essential for thesupportlevels of305units.
Possibletrendreversalconfirmationafter twoseriesmoves from305until323, the index is estimatedwill reversein the short (*) andmedium (**) termbearishtrendandthe Index, willmovetonew highswith a targetlevel of  390 - 410units.
Signals
Detectionof basictrendshorizonTHROUGHTECHNICAL ANALYSISengineeringandanalysis of algorithms
SHORT TERM TREND  : HOLD SHORT-  (*)
MID- TERM TREND      : HOLD  SHORT - (**)
LONG TERM TREND   : HOLD LONG +
...........................................................................................................................
@Second pointreversalandstrong supportis foundin the region between270-280units. .......................................................................................................................... @@ If theindicatormove belowthis level (270) inover22seriesstarting today,will changethe long-termSHORT trend from LONG.In this case themainsystem of basicintervals,will becombineddownwa…

GREEK MARKET FTSE ASE LARGE CAP 25

Εικόνα
Signals
Detectionof basictrendshorizonTHROUGHTECHNICAL ANALYSISengineeringandanalysis of algorithms
SHORT TERM TREND : HOLD SHORT+
MID- TERM TREND     : GO SHORT -     
LONG TERM TREND   : HOLD LONG +

Η χρηματιστηριακή τεχνική ανάλυση (τεχνική ανάλυση) δεν αποτελεί συμβουλή ή προτροπή για αγορά ή πώληση μετοχών αλλά τεχνική ανάλυση των τιμών τους με βάση συγκεκριμένους κανόνες και τεχνικές.

Disclaimer:

Information, opinions and analysis contained herein are based on sources believed to be reliable, but no representation, expressed or implied, is made as to its accuracy, completeness or correctness. The opinions contained herein reflect our current judgment and are subject to change without notice. We accept no liability for any losses arising from an investor’s reliance on or use of this report. This report is for information purposes only, and is neither a solicitation to buy nor an offer to sell securities.