Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάρτιος, 2013

GREEK MARKET FTSE ASE LARGE CAP 25

Εικόνα
Essential for thesupportlevels of305units.
Possibletrendreversalconfirmationafter twoseriesmoves from305until323, the index is estimatedwill reversein the short (*) andmedium (**) termbearishtrendandthe Index, willmovetonew highswith a targetlevel of  390 - 410units.
Signals
Detectionof basictrendshorizonTHROUGHTECHNICAL ANALYSISengineeringandanalysis of algorithms
SHORT TERM TREND  : HOLD SHORT-  (*)
MID- TERM TREND      : HOLD  SHORT - (**)
LONG TERM TREND   : HOLD LONG +
...........................................................................................................................
@Second pointreversalandstrong supportis foundin the region between270-280units. .......................................................................................................................... @@ If theindicatormove belowthis level (270) inover22seriesstarting today,will changethe long-termSHORT trend from LONG.In this case themainsystem of basicintervals,will becombineddownwa…

GREEK MARKET FTSE ASE LARGE CAP 25

Εικόνα
Signals
Detectionof basictrendshorizonTHROUGHTECHNICAL ANALYSISengineeringandanalysis of algorithms
SHORT TERM TREND : HOLD SHORT+
MID- TERM TREND     : GO SHORT -     
LONG TERM TREND   : HOLD LONG +

Η χρηματιστηριακή τεχνική ανάλυση (τεχνική ανάλυση) δεν αποτελεί συμβουλή ή προτροπή για αγορά ή πώληση μετοχών αλλά τεχνική ανάλυση των τιμών τους με βάση συγκεκριμένους κανόνες και τεχνικές.