Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2013

Νέα ιστορικά υψηλά για τον S&P 500 – o Bernanke τα δίνει όλα , καθώς συνεχίζει την χαλαρή νομισματική πολιτική QE

Εικόνα
ΗFedεξέπληξε την περασμένη εβδομάδα τους πάντες,αποφασίζοντας να μηνξεκινήσειευρέως, την αναμενόμενη από την αγορά,σταδιακή μείωσητης νομισματικής πολιτικής QE. Παρά το γεγονός ότιη απόφαση αυτήήταν έκπληξη, οι αντιδράσεις της αγοράςδεν ήταν. Οι αποδόσεις των ομολόγωνυποχώρησανενώοι τιμές των ομολόγωνεκτινάχθηκαν στα ύψη. Tα χρηματιστήριααντέδρασαν ανοδικάσε όλο τον κόσμο και στην αγορά συναλλάγματος το δολάριοτέθηκε σε έντονη πτωτική τροχιά, παράλληλα με τις αποδόσεις των ομολόγων και ταυτόχρονα έδωσαν ανοδική ώθηση τόσο στο χρυσό όσο και στα εμπορεύματα. Ωστόσο, πιο έντονη αντίδραση σημειώθηκε στα χρηματιστήρια των αναδυόμενων αγορών καθώς προηγουμένωςείχανπληγεί ιδιαίτερασκληρά από τηνάνοδο των αποδόσεων τωνομολόγων των ΗΠΑκαιτην ισχυροποίηση του δολαρίου.
O πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (FederalReserve – FED), BenBernanke είχε μέχρι τώρα επωμιστεί την αποτελεσματική διαχείριση, στο μέτρο και στο βαθμό που οι αρμοδιότητές του το επέτρεπαν από την θέση που βρίσκεται, της ο…