Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοέμβριος, 2014

H BULL MARKET ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ......ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ!!!!

Εικόνα
Το ισχυρό ανοδικό trend παραμένει σε ισχύ στους αμερικανικούς δείκτες. Τις προηγούμενες ημέρες,ο δείκτης σηματωρός της παγκόσμιας οικονομίας, πραγματοποίησε δυναμικό ανοδικό Breakout της ισχυρής ανοδικής γραμμής τάσης( BullishTrendLine – μπλε γραμμή), στα επίπεδα των 2.054 μονάδων.Το εν λόγω σημείο, οριοθετούσε και την πάνω πλευρά του κλασσικού διαγραμματικού σχηματισμού, BroadeningTop (πτωτικού μεσοπρόθεσμου σχηματισμού).Ως εκ τούτου, η εν λόγω διάσπαση χρονικά επιβεβαιώνετε με το φίλτρο 2-3 ημερών, αλλά και την σχετικά ποσοστιαία απομάκρυνση από το σημείο, καθώς ο δείκτης κινείται πλέον δυναμικά με στόχο το ψυχολογικό όριο των 2.100 μονάδων.Η περιοχή της παραπάνω διάσπασης, αποτελεί πλέον μια ισχυρή στατική βραχυπρόθεσμη στήριξη. ΤοbreakoutτουS&P, συνοδεύτηκε μεπαράλληλη ανοδική διάσπαση των κομβικών σημείων του γερμανικού δείκτηDAXστις9.489 μονάδων, επιφέροντας ανοδική μεσοπρόθεσμη αλλαγή τάσης.Η εξέλιξη της κίνησης του δείκτηDAX, πέραν ισχυρής αντίστασης των 9.891 μονάδων (πιθ…

ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΚΟΜΒΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ!!!

Εικόνα
Oι παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές, συνεχίζουν να βρίσκονται σε κρίσιμα κομβικά σημεία με τις αγορές μετοχών να βρίσκονται στο προσκήνιο.  Οι αμερικανικοί δείκτες συνεχίζουν να καταγράφουν νέα υψηλά, με αποτέλεσμα να παρέχουν μια ανακλαστική στήριξη στους δείκτες παγκοσμίως. Ωστόσο, παραμένει η  απόκλιση,  που καταγράφεται μεταξύ των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών τόσο με τους ευρωπαϊκούς δείκτες, όσο και με τις αναδυόμενες αγορές.  Οι υφιστάμενες σημαντικές μεταβολές που καταγράφονται, τόσο από τη μεγάλη πτώση του πετρελαίου, του χρυσού και των εμπορευμάτων (διάγραμμα 1), όσο και από τις γεωπολιτικές εντάσεις, τη μεγάλη άνοδο του δολαρίου,  την επικείμενη αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων, αλλά και την επιβράδυνση του πληθωρισμού, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο εφησυχασμού, σχετικά με την διατήρηση της υφιστάμενης bullmarket.  
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (1) : 100% MEΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ (ΑΝΕΜΟ)
Παρατηρώντας τον κυρίαρχο παγκόσμιο χρηματιστηριακό δείκτη  S&P 500, διαπιστώνουμε  ό…

"NOMIΣΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ " !

Εικόνα
Την περασμένη εβδομάδα,  οι αγορές περίμεναν τις αποφάσεις τις ΕΚΤ και δη, τι ακριβώς σχεδίαζε να πράξει ο Μάριο Ντράγκι, σχετικά με τις πιθανότητες να επιβεβαιώσει την πρόθεση της ΕΚΤ, για ένα αντίστοιχο QE. Δεδομένου ότι, οαιφνιδιασμός από την τράπεζα της Ιαπωνίας να προβεί σε περαιτέρω τύπωμα χρήματος  10-20 τρις γεν, αυξάνοντας τον ετήσιο στόχο της στα 80 τρις γεν (724.5 δις δολάρια), αλλά και τον τριπλασιασμό του στόχου της για την εξαγορά περιουσιακών στοιχείων ρίσκου, όπως διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε χρηματιστηριακούς δείκτες (ETFs) και επενδυτικά κεφάλαια ακίνητης περιουσίας (REITs), έχει αλλάξει τους νομισματικούς συσχετισμούς.  Η θέση του Μάριο Ντράγκι στην παρούσα χρονική στιγμή είναι εξαιρετικά δύσκολη, ως προς τις περαιτέρω κινήσεις της ΕΚΤ. Τους τελευταίους μήνες το ευρώ έχει διολισθήσει έναντι των κυριότερων νομισμάτων,με αποτέλεσμα να βοηθάει στην ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας των χωρών της ΟΝΕ, κυρίως των περιφερειακών χωρών, και δεδομένου , …

Disclaimer:

Information, opinions and analysis contained herein are based on sources believed to be reliable, but no representation, expressed or implied, is made as to its accuracy, completeness or correctness. The opinions contained herein reflect our current judgment and are subject to change without notice. We accept no liability for any losses arising from an investor’s reliance on or use of this report. This report is for information purposes only, and is neither a solicitation to buy nor an offer to sell securities.