H BULL MARKET ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ......ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ!!!!

Το ισχυρό ανοδικό trend παραμένει σε ισχύ στους αμερικανικούς δείκτες. Τις προηγούμενες ημέρες,  ο δείκτης σηματωρός της παγκόσμιας οικονομίας, πραγματοποίησε δυναμικό ανοδικό Breakout της ισχυρής ανοδικής γραμμής τάσης( Bullish Trend Line – μπλε γραμμή), στα επίπεδα των 2.054 μονάδων.  Το εν λόγω σημείο, οριοθετούσε και την πάνω πλευρά του κλασσικού διαγραμματικού σχηματισμού, Broadening Top (πτωτικού μεσοπρόθεσμου σχηματισμού).   Ως εκ τούτου, η εν λόγω διάσπαση χρονικά επιβεβαιώνετε με το φίλτρο 2-3 ημερών, αλλά και την σχετικά ποσοστιαία απομάκρυνση από το σημείο, καθώς ο δείκτης κινείται πλέον δυναμικά με στόχο το ψυχολογικό όριο των 2.100 μονάδων.  Η περιοχή της παραπάνω διάσπασης, αποτελεί πλέον μια ισχυρή στατική βραχυπρόθεσμη στήριξη. Το breakout του S&P , συνοδεύτηκε με  παράλληλη ανοδική διάσπαση των κομβικών σημείων του γερμανικού δείκτη DAX στις  9.489 μονάδων, επιφέροντας ανοδική μεσοπρόθεσμη αλλαγή τάσης.  Η εξέλιξη της κίνησης του δείκτη DAX, πέραν ισχυρής αντίστασης των 9.891 μονάδων (πιθανή  ανοδική διάσπαση),  θα πυροδοτήσει ισχυρή ανοδική κίνηση προς τις 10.500 μονάδες. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι, η υστέρηση των δεικτών Nikkei 225 και Ηang Seng, δείχνει ότι,  οι ροές κεφαλαίων συνεχίζουν να κινούνται προς τους πυρήνες των παγκόσμιων χρηματιστηριακών αγορών,  και δη αυτών των αμερικανικών δεικτών. Το εν εξελίξει πείραμα της μονεταριστικής πολιτικής που εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια η FED και ακολουθεί δυναμικότερα η Ιαπωνία, αλλά  και η πιθανή συμμετοχή της ΕΚΤ σε αυτή την νομισματική πολιτική ( υιοθετώντας ένα αντίστοιχο QE) , αν μη τι άλλο ρίχνουν νερό στο μύλο των χρηματιστηριακών αγορών. Ως εκ τούτου, η έκβαση των παραπάνω πολιτικών σχετικά με το αντίκτυπο που θα έχουν  στις οικονομίες,  αλλά και ο νομισματικός πόλεμος που ουσιαστικά λαμβάνει χώρα παράλληλα με αυτές τις νομισματικές πολιτικές, δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει τις συνέπειες και τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία στο εγγυς μέλλον.  Είναι εξαιρετικά πιθανό,   σε ενδεχόμενο αποτυχίας των εν λόγω νομισματικών πολιτικών, να προκληθούν  μεγαλύτερες και ανυπέρβλητες στρεβλώσεις και  ανισότητες από τις υφιστάμενες στην παγκόσμια οικονομία, στρώνοντας έτσι το έδαφος,  για μια νέα μεγαλύτερη οικονομική κρίση παγκοσμίων διαστάσεων.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (1) ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ S&P 500 ME TOYΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ

Στο διάγραμμα(2), παρατηρούμε τον λόγο μετοχών/ομολόγων.  Από το 1994 μέχρι το 2000, είχαμε έναν ανοδικό ευνοϊκό πολυτελή κύκλο για τις μετοχές. Στην συνέχεια,  ο πολυετής  κύκλος άλλαξε υπέρ των ομολόγων και κράτησε μέχρι τα τέλη σχεδόν του 2013.  Στην παρούσα χρονική στιγμή μετά το ανοδικό breakout  του δείκτη στα επίπεδα των 13 μονάδων, βρίσκεται σε εξέλιξη ένας νέος ευνοϊκός κύκλος για τις μετοχές. Ωστόσο, διαπιστώνουμε ότι μεσο- μακροπρόθεσμα έχει δημιουργηθεί ένας head & shoulders patterns, με  14.52 στην αριστερή πλευρά, κορυφή τα 14,72, δεξιά πλευρά το 14.40 και neck line τα σημεία της bearish trend line ( 13.02 και 12.78).  Ενδεχόμενη πτωτική λύση του εν λόγου σχηματισμού, θα επιφέρει αλλαγή της σχέσης μετοχών/ομολόγων, σε βάρος των μετοχών και ως εκ τούτου, θα σηματοδοτήσει το τέλος της πολυετούς  bull market.  
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (2) ΛΟΓΟΣ  S&P 500  ΜΕ 30 YEAR US TREASURY BONDSΣτο διάγραμμα(3), παρατηρούμε ότι,  παρότι το ανοδικό break του S&P , το ποσοστό των μετοχών που κινούνται πάνω από τον ΕΜΑ 20 ημερών,  που συμπεριλαμβάνει ο περισσότερο αντιπροσωπευτικό δείκτης NYSE, δεν έχει κάνει νέο υψηλό!

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ( 3) ΝΥSE STOCKS ABOVE 20-EMA


Στο διάγραμμα(4), παρατηρούμε ότι ο αντιπροσωπευτικός δείκτης των μεταφορών στις ΗΠΑ,  Dow Jones Transportation, πραγματοποίησε ανοδικό Breakout της μεσοπρόθεσμης bullish trend line, μετά από ένα ισχυρό V-Shape pattern!
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (4) DOW JONES TRANSPORTATION
Στο διάγραμμα 5, παρατηρούμε ότι  μετοχές της μικρής κεφαλαιοποίησης δεν ακλουθούν την άνοδο. Ως εκ τούτου, βρίσκονται μέσα σε ένα διευρυμένο  μεσοπρόθεσμο Broadening pattern


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (5) RUSSELL 2000 SMALL CAP

Συμπερασματικά, εν μέσω  ισχυρών και συνεχών παρεμβάσεων των κεντρικών τραπεζών με μονεταριστικές πολιτικές, δεν μπορεί κανείς να προβλέψει πως και πότε θα τελειώσει η υφιστάμενη bull market, αν και η νομοτέλεια των πραγμάτων θα το επιφέρει!
   

 BΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Investment Broker / Derivatives Trader
MBA Finance
Certified Technical Quantitative Analyst 
E-mail: va.sellas@yahoo.gr.sellas

Αυτό το προϊόν δεν προτρέπει για αγορά ή πώληση, αλλά περισσότερο είναι ένας οδηγός που χρησιμοποιεί τεχνικές μεθόδους α-νάλυσης και παρουσιάζει αναφορές ως προς την πιθανότερη κατεύθυνση μίας χρηματιστηριακής αγοράς ή ενός παραγώγου της. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να χρησιμοποιούνται από επενδυτές οι οποίοι είναι γνώστες του ρίσκου που αναλαμβάνουν στις συναλλαγές τους και οι οποίοι έχουν καλή γνώση της συμπεριφοράς των χρηματιστηριακών αγορών και των κινδύνων που ενέχονται στις χρηματιστηριακές επενδύσεις.  O Τεχνικός αναλυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια προκύψει από τη χρήση αυτού του προϊόντος ή του περιεχομένου του. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή κατά οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένου του φωτοαντιγράφου, του εκτυπωμένου εγγράφου ή προώθησής του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Trading in general is very risky and is not suited for everyone. There is always a chance of losing some or all of your initial investment/deposit, so do not invest money you can afford to lose. Before deciding to invest in financial markets or margin trading, you should carefully consider your investment objectives, level of experience and risk appetite.  You are strongly advised to carry out your independent research before making any trading decisions. All the analysis, reports, trade set-ups posted on this site are only for education and information and do not constitute an investment advice or recommendation to open or close positions on international financial markets. The author is not responsible for any loss 

.....Tο άρθρο   δημοσιεύτηκε και στην  εβδομαδιαία εφημερίδα FINANCE & MARKET VOICE, στις 26/11/2014.

Σχόλια

ΔΕΚΑ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ BLOG

ΕΛΛΑΔΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ....

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Αντίφαση – Αντιφάσεις - Αντιφατικότητα

O αφελληνισμός των Ελλήνων ( Τι απέγινε το περοβόλι?)

Ασκήσεις ισορροπιών

GREEK MARKET FTSE ASE LARGE CAP 25

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΚΡΑΤΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ!

Disclaimer:

Information, opinions and analysis contained herein are based on sources believed to be reliable, but no representation, expressed or implied, is made as to its accuracy, completeness or correctness. The opinions contained herein reflect our current judgment and are subject to change without notice. We accept no liability for any losses arising from an investor’s reliance on or use of this report. This report is for information purposes only, and is neither a solicitation to buy nor an offer to sell securities.