ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ...!


Στο διάγραμμα απόδοσης του μοντέλου ΑΝΕΜΟ, παρατηρούμε ότι, στο 100% του μεσοπρόθεσμου χρονικού ορίζοντα,  οι αγορές μετοχών των κυριότερων χρηματιστηριακών δεικτών στις ώριμες αγορές, συνεχίζουν ακάθεκτα την ανοδική κίνηση, μετά το πρόσφατο  ανοδικό breakout του τελευταίου μεσοπρόθεσμου σημείου αρνητικής αλλαγής.  Ωστόσο, ο σηματωρός δείκτης των αναδυόμενων αγορών Hang Seng δεν ακολουθεί την έντονη δυναμική των ώριμων αγορών,  και ως εκ τούτου καταγράφει οριακά κέρδη της τάξεως του 1.29%. Παράλληλα διαπιστώνουμε έντονη αρνητική παρέμβαση στο πετρέλαιο και στον δείκτη των εμπορευμάτων, ενώ ο σταθμισμένος δείκτης του δολαρίου δείχνει την συνέχεια της έντονης δυναμικής του δολαρίου, έναντι των κυριότερων νομισμάτων.  Βραχυπρόθεσμα παρατηρήθηκε μια έντονη αντίδραση τόσο στο πετρέλαιο,  όσο κυρίως στην τιμή του χρυσού, καθώς μετά την μεγάλη καθίζηση που υπέστη απόρροιας της αποτυχίας του ελβετικού δημοψηφίσματος,  άδραξε της ευκαιρίας της υποβάθμισης  της Ιαπωνίας από τη Moody’s και τινάχτηκε σχεδόν 70 δολάρια.  Η έντονη άνοδος δεν επηρέασε αρνητικά τις αγορές μετοχών και την τάση του δολαρίου, όπως θα συνέβαινε σε άλλες περιπτώσεις, αλλά η κίνηση αυτή είναι σχετικά πρόωρη να ερμηνευτεί, καθώς η θετική παρέμβαση που λαμβάνουν οι χρηματιστηριακοί δείκτες, δείχνουν ότι οι ροές κεφαλαίων συνεχίζουν να τις τροφοδοτούν με αμείωτο ρυθμό, απόρροιας της μονεταριστικής νομισματικής πολιτικής και της ροής κεφαλαίων από τις αναδυόμενες αγορές. 

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 100% (ΑΝΕΜΟ) (1)


Στο παρακάτω διάγραμμα (2) του δείκτη εμπορευμάτων CRB ,  σε εβδομαδιαίο Time Frame, παρατηρούμε ότι ο δείκτης πραγματοποίησε καθοδικό Break της κάτω πλευράς στο μακροπρόθεσμο Symmetric Τriagle, του κομβικού σημείου των 280 μονάδων. Ως εκ τούτου,  η καθοδική διαφυγή οριοθετεί πλέον τα επίπεδα των 247 μονάδων ( χαμηλό 20100, ως ένα εν δυνάμει καθοδικό στόχο. Πιθανό Retest της διάσπασης,  δεν  αποκλείεται,  καθώς ο Stochastic προϊδεάζει για πιθανό βραχυπρόθεσμο rebound,  αλλά η τάση παραμένει έντονη πτωτική, όπως εξάλλου δείχνει και το ιστόγραμμα του Macd.  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ WEEKLY CHART (2)


Η τιμή του χαλκού επιβεβαιώνει σε ένα μεγάλο βαθμό το γεγονός ότι,   τα εμπορεύματα βρίσκονται πλέον  σε bear market.  Ως γνωστών, η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής χαλκού  στον κόσμο , καθώς συνεχίζει την κατασκευή υποδομών, ενώ ο δεύτερος μεγαλύτερος καταναλωτής είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.  Σε γενικές γραμμές η πτώση της τιμής ενδεχομένως να εξυπηρετεί την Κίνα  στην αγορά πρώτων υλών. Ωστόσο , η παράλληλη πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου, μαζί με τις  άλλες αγορές βασικών προϊόντων που βρίσκονται σε bear market και η αύξηση του δολαρίου, εν μέσω ενός  περιβάλλοντος εξασθένησης  για την  παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη,  θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι εξαιρετικά αρνητικό γεγονός μακροπρόθεσμα  για την  τιμή του χαλκού.

 MHNIAIO ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΑΛΚΟΥ (3)Σημαντικές επιπτώσεις στο ΑΕΠ των μεγάλων οικονομικών και κυρίως της Ρωσίας,   για τα επόμενα χρόνια, απόρροιας της μεγάλης πτώσης του πετρελαίου, καθώς  χώρες που εξάγουν πετρέλαιο, θα υποστούν ένα άμεσο αρνητικό σοκ στην ανάπτυξη του ΑΕΠ. Στο παρακάτω διάγραμμα του ΒUSINESS INSIDER (3). Το μπλε μέρος της μπάρας καταδεικνύει την επίδραση της πτώσης μετά από έναν χρόνο, το καφέ μετά από δύο χρόνια και το γκρι μετά από τρία χρόνια. 


ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΤΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΟ GDP (4)

Συμπερασματικά,  παραμένουμε ιδιαίτερα επιφυλακτική,  για την συνέχεια της bull market στις αγορές μετοχών και τη διακράτηση  αξιόλογης ρευστότητας επιβεβλημένη.

BΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Investment Broker / Derivatives Trader
MBA Finance
Certified Technical Quantitative Analyst 
E-mail: va.sellas@yahoo.gr.sellas
Αυτό το προϊόν δεν προτρέπει για αγορά ή πώληση, αλλά περισσότερο είναι ένας οδηγός που χρησιμοποιεί τεχνικές μεθόδους α-νάλυσης και παρουσιάζει αναφορές ως προς την πιθανότερη κατεύθυνση μίας χρηματιστηριακής αγοράς ή ενός παραγώγου της. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να χρησιμοποιούνται από επενδυτές οι οποίοι είναι γνώστες του ρίσκου που αναλαμβάνουν στις συναλλαγές τους και οι οποίοι έχουν καλή γνώση της συμπεριφοράς των χρηματιστηριακών αγορών και των κινδύνων που ενέχονται στις χρηματιστηριακές επενδύσεις. 

 O Τεχνικός αναλυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια προκύψει από τη χρήση αυτού του προϊόντος ή του περιεχομένου του. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή κατά οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένου του φωτοαντιγράφου, του εκτυπωμένου εγγράφου ή προώθησής του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Trading in general is very risky and is not suited for everyone. There is always a chance of losing some or all of your initial investment/deposit, so do not invest money you can afford to lose. Before deciding to invest in financial markets or margin trading, you should carefully consider your investment objectives, level of experience and risk appetite.  You are strongly advised to carry out your independent research before making any trading decisions. All the analysis, reports, trade set-ups posted on this site are only for education and information and do not constitute an investment advice or recommendation to open or close positions on international financial markets. The author is not responsible for any loss 

.....Tο άρθρο   δημοσιεύτηκε και στην  εβδομαδιαία εφημερίδα FINANCE & MARKET VOICE, στις 4/12/2014.

Σχόλια

ΔΕΚΑ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ BLOG

ΕΛΛΑΔΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ....

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Αντίφαση – Αντιφάσεις - Αντιφατικότητα

O αφελληνισμός των Ελλήνων ( Τι απέγινε το περοβόλι?)

Ασκήσεις ισορροπιών

GREEK MARKET FTSE ASE LARGE CAP 25

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΚΡΑΤΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ!

Disclaimer:

Information, opinions and analysis contained herein are based on sources believed to be reliable, but no representation, expressed or implied, is made as to its accuracy, completeness or correctness. The opinions contained herein reflect our current judgment and are subject to change without notice. We accept no liability for any losses arising from an investor’s reliance on or use of this report. This report is for information purposes only, and is neither a solicitation to buy nor an offer to sell securities.