ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ!

Η ευρωπαϊκή αγορά μετοχών συνεχίζει να εμφανίζει έντονη αδυναμία περαιτέρω ανοδικής κίνησης στους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες, ενώ αντίθετα η περιφέρεια εμφανίζει έντονα σημάδια αρνητικής παρέμβασης. Συγκεκριμένα, εξετάζοντας την ποσοστιαία μεταβολή στο 100% του μακροπρόθεσμου χρηματιστηριακού κύκλου , διαπιστώνουμε ότι τόσο ο κυρίαρχος ευρωπαϊκός δείκτης DAX , όσο και ο Γαλλικός , Αγγλικός και Ολλανδικός δείκτης,  παρουσιάζουν μια πλάγια τάση, με τις  θετικές αποδόσεις να μην ξεπερνούν  από κανέναν δείκτη το 4%. Αντίθετα  ο ελληνικός και πορτογαλικός δείκτης, λαμβάνουν έντονη αρνητική παρέμβαση της τάξεως του -30% και με τον ιταλικό δείκτη να ακολουθεί με απώλειες περίπου -12%. Ως εκ τούτου, η εν λόγω απεικόνιση αναδεικνύει τα έντονα προβλήματα αντιθέσεων στις οικονομίες των χωρών μελλών στην ευρωπαϊκή αγορά.  
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ (ΑΝΕΜΟ) (1) 100% ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ Παρατηρώντας το ημερήσιο διάγραμμα του DAX, εντοπίζουμε το στατικό μέσο-μακροπρόθεσμο bullish Resistance Trend Line E ,που ενώνει τις κορυφές του 2014, στα επίπεδα των 10.250 μονάδων  τα οποία αποτελούν σημείο αναφοράς,  σχετικά με την πιθανότητα διάσπασης ή όχι.  Βραχυπρόθεσμα,  ο δείκτης σημείωσε θετικό σημείο  βραχυπρόθεσμη  αλλαγής  τάσης στα επίπεδα των 9.219 μονάδων με την καταγραφεί ενός run away gap, μεταξύ των 9.500 με 9700 μονάδων. Η σταδιακή προσέγγιση του μεσοπρόθεσμου σημείου αρνητικής αλλαγής  στα επίπεδα των 10.043 μονάδων, αναμένεται να αποτελέσει 100% δυναμική μεσοπρόθεσμη αντίσταση. Ενδεχόμενη  ανοδική διάσπαση,  θα σηματοδοτήσει κίνηση προς τα επίπεδα των 10.250 μονάδων, τα οποία συνθέτουν και την γραμμή (neck line) του inverted μεσοπρόθεσμου  head & shoulder pattern.  Οι ταλαντωτές βρίσκονται σε θετικές κλίσεις, προϊδεάζοντας πιθανότατα, ανοδικά retest των παραπάνω αντιστάσεων.

DAX (2) ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

 

Ο αγγλικός δείκτης FTSE 100 , κινείται σε ένα πλάγιο μακροπρόθεσμο σχηματισμό μεταξύ των 6.100 και 6.900 μονάδων. Ως εκ τούτου, το τελευταίο ανοδικό βραχυπρόθεσμο  v-shape pattern, αναμένεται να βρει ισχυρές αντιστάσεις, πάνω από τα επίπεδα των  6.600 μονάδων.

FTSE 100 (3) HMΕΡΗΣΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
  
Ο γαλλικός δείκτης σχηματίζει ένα συμμετρικό μεσοπρόθεσμο τριγωνικό σχηματισμό, με κρίσιμα σημεία διαφυγής τα επίπεδα των 4.100 και 4.300 μονάδων
  
CAC 40 (4) HΜΕΡΗΣΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Συμπερασματικά, η αρνητική ποσοστιαία μεταβολή που παρουσιάζουν οι περιφερειακές χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Ιταλίας, σε σχέση με την αδυναμία των βασικών ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών δεικτών ,ενδέχεται  να οδηγήσει σε διευρυμένη αλλαγής της πολυετής ανοδικής  τάσης των χρηματιστηριακών δεικτών, εάν δεν υπάρξει συντονισμένη  θετική παρέμβαση από την ΕΤΚ, αναφορικά με το αναμενόμενο  ευρωπαϊκό QE. BΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Investment Broker / Derivatives Trader
MBA Finance
Certified Technical Quantitative Analyst 
E-mail: va.sellas@yahoo.gr
Αυτό το προϊόν δεν προτρέπει για αγορά ή πώληση, αλλά περισσότερο είναι ένας οδηγός που χρησιμοποιεί τεχνικές μεθόδους α-νάλυσης και παρουσιάζει αναφορές ως προς την πιθανότερη κατεύθυνση μίας χρηματιστηριακής αγοράς ή ενός παραγώγου της. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να χρησιμοποιούνται από επενδυτές οι οποίοι είναι γνώστες του ρίσκου που αναλαμβάνουν στις συναλλαγές τους και οι οποίοι έχουν καλή γνώση της συμπεριφοράς των χρηματιστηριακών αγορών και των κινδύνων που ενέχονται στις χρηματιστηριακές επενδύσεις. 

O Τεχνικός αναλυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια προκύψει από τη χρήση αυτού του προϊόντος ή του περιεχομένου του. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή κατά οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένου του φωτοαντιγράφου, του εκτυπωμένου εγγράφου ή προώθησής του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Trading in general is very risky and is not suited for everyone. There is always a chance of losing some or all of your initial investment/deposit, so do not invest money you can afford to lose. Before deciding to invest in financial markets or margin trading, you should carefully consider your investment objectives, level of experience and risk appetite.  You are strongly advised to carry out your independent research before making any trading decisions. All the analysis, reports, trade set-ups posted on this site are only for education and information and do not constitute an investment advice or recommendation to open or close positions on international financial markets. The author is not responsible for any loss 

.....Tο άρθρο   δημοσιεύτηκε και στην  εβδομαδιαία εφημερίδα FINANCE & MARKET VOICE, στις 31/12/2014.

Σχόλια

ΔΕΚΑ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ BLOG

ΕΛΛΑΔΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ....

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Αντίφαση – Αντιφάσεις - Αντιφατικότητα

O αφελληνισμός των Ελλήνων ( Τι απέγινε το περοβόλι?)

Ασκήσεις ισορροπιών

GREEK MARKET FTSE ASE LARGE CAP 25

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΚΡΑΤΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ!

Disclaimer:

Information, opinions and analysis contained herein are based on sources believed to be reliable, but no representation, expressed or implied, is made as to its accuracy, completeness or correctness. The opinions contained herein reflect our current judgment and are subject to change without notice. We accept no liability for any losses arising from an investor’s reliance on or use of this report. This report is for information purposes only, and is neither a solicitation to buy nor an offer to sell securities.