GREEK MARKET :l FTSE ASE LARGE CAP 25, στις 11/05/2016

O δείκτης σηματωρός  FTSE ASE LARGE CAP 25, στις 11/02/2016 και από τα επίπεδα των 107 μονάδων σημείωσε μεσο-μακροπρόθεσμη σημείο θετικής αλλαγής. Ως εκ τούτου, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μέσο-μακροπρόθεσμα η τάση είναι ανοδική επηρεάζοντας σημαντικά σε θετικό βαθμό περιεκτικότητας και της μακροπρόθεσμης τάσης, η οποία στην παρούσα χρονική στιγμή παραμένει πτωτική με συνεχώς μειούμενη την  δύναμη της, γεγονός το οποίο ενισχύει προς το παρόν σενάριο αντιστροφής.
Ο δείκτης FTSE ASE LARGE 25, μέσο-βραχυπρόθεσμα πραγματοποιεί επιτυχώς μέχρι στιγμής τις    προσπάθειες διάσπασης  σημαντικών μεσοπρόθεσμων στατικών αντιστάσεων,  οι οποίες  εντοπίζονταν στα επίπεδα των  (163 – 167 – 173 και 177 μονάδων), χωρίς ακόμα να υπάρχει ασφαλή ένδειξη τεχνικής επιβεβαίωσης. Ενδεχόμενη χρονική και ποσοτική  επιβεβαίωση των προηγούμενων στατικών μεσοπρόθεσμων αντιστάσεων,  θα αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες να ξαναμπεί ο εν λόγω δείκτης στο ανοδικό μέσο-μακροπρόθεσμο κανάλι το οποίο  έχει αφετηρία τα χαμηλά στις 11/02/2016 ( 105 μονάδες). Στο στενό εύρος του βραχυπρόθεσμου χρονικού ορίζοντα ο δείκτης έχει εισέλθει σε μια κρίσιμη ζώνη τιμών,  η οποία εντοπίζεται  μεταξύ  των  173 και 183 μονάδων.  Ενδεχόμενη επιβεβαιωμένη και χρονικά ανοδική διάσπαση  του εν λόγω range τιμών, θα πραγματοποιήσει ένα  σημαντικό βήμα,  σχετικά με την διαφαινόμενη προοπτική αντιστροφής της μακροπρόθεσμης πτωτικής τάσης σε ανοδική. Η  μεσοπρόθεσμη κίνηση του  δείκτης στην συντριπτική εν λόγω διάρκεια,   κινείται   πάνω από τον κινητό μέσο όρο των  30 περιόδων,  και  σε συνδυασμό  με το σύστημα  (  Alligator  3-8-5 / μπλε, κόκκινη και πράσινη γραμμή ), ερμηνεύεται ικανοποιητικά η μεσοπρόθεσμη ανοδική κυκλικότητα του δείκτη.   Θετικό το ανοδικό γύρισμα  και ταυτόχρονα  cross over από το στοχαστικό σε συνδυασμό με το θετικό ιστόγραμμα του MACD, αλλά με ελαφρώς μεσοπρόθεσμο negative divergences.
Chart (1)

Δεδομένου των υφιστάμενων συνθηκών, έτσι όπως διαμορφώνονται στον εξεταζόμενο δείκτη, χρησιμοποιούμαι  Butterfly mondel σε  intraday time frame.  Στο διάγραμμα (2), αναφέρεται ένα σημαντικά αξιόπιστο ενδο- ημερήσιο Time Frame, Ως εκ τούτου, το διαμορφωμένο  Bearish  Butterfly, αν και έχει όπως δείχνει προοπτική ακύρωσης, προειδοποιεί για επικείμενες βραχυπρόθεσμες αναταράξεις
Chart (2)

Στο παρακάτω διάγραμμα (3), παρατηρούμε ότι ο δείκτης  FTSE ASE LARGE CAP 25, τα επίπεδα των 174 μονάδων αποτελούσαν μεσοπρόθεσμο στόχο τον οποίο έχει επιτύχει. Μεσοπρόθεσμα ο δείκτης κινείται στο Raff Regression Channel, και του οποίου οι βραχυπρόθεσμες  προβολές ( στο 100% -  8 time series)  εντοπίζονται στα δυο άκρα των 179 και 155 μονάδων . Στο στενό εύρος του βραχυπρόθεσμου χρονικού ορίζοντα ( 4 time series),  εντοπίζεται αντίσταση στις 171 μονάδες ( κόκκινη διακεκομμένη γραμμή)  και στήριξη στις 162 μονάδες ( κόκκινη γραμμή- Alpha Omega Highlighter ) και στα επίπεδα των 146 μονάδων ( μπλε γραμμή  - Αlpha Omega Highlighter).  Επιπλέον, παρατηρούμε ότι ο δείκτης πρόσφατα είχε πραγματοποιήσει ένα σημαντικό ανοδικό break out στην στατική μακροπρόθεσμη πτωτική γραμμή τάσης ( Bearish Resistance Trend line A), στα επίπεδα των 167 και  το οποίο και ακύρωσε άμεσα (  μέσα σε τρεις συνεδριάσεις). Την περασμένη εβδομάδα και συγκεκριμένα την Πέμπτη πραγματοποίησε εκ νέου ανοδικό σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα ( έτσι όπως διέρχεται η άκαμπτη γραμμή τάσης ) στα επίπεδα  των 165 μονάδων. 
Chart (3)

Κλείνοντας θα θέλαμε να δούμε ένα ενδιαφέρον μεσοπρόθεσμο σχηματισμό στον δείκτη του οποίου η εξέλιξη είναι ενδιαφέρουσα. Ο εν λόγω σχηματισμός αναφέρεται στην τεχνική ανάλυση ως broading triagle pattern,  και είναι ένας εξαιρετικά απρόβλεπτος σχηματισμός, καθώς A pattern that occurs during high volatility, when a security shows great movement with little direction. εμφανίζεται κατά τη διάρκεια  υψηλής μεταβλητότητας  αφού πραγματοποιεί ενδιάμεσα  μεγάλες κινήσεις. Ωστόσο, στην πραγματικότητα η πορεία που διανύει ο δείκτης  ως προς την κατεύθυνση  που είναι σε εξέλιξη, είναι σχετικά μικρή. The formation is identified by a series of higher pivot highs and lower pivot lows. Ο σχηματισμός χαρακτηρίζεται από μια σειρά υψηλότερα υψηλά  και υψηλότερα ή ίδια χαμηλά  στον άξονα  περιστροφής του χρονικού ορίζοντα που καταγράφεται το pattern. A trendline drawn over the pivot highs and under the pivot lows frames out the widening pattern. Στο παρακάτω διάγραμμα παρατηρούμε  ότι στον εν λόγω σχηματισμό τα κρίσιμα σημεία εντοπίζονται στο προαναφερθέν range τιμών (177-183 μονάδων).  Τα εν λόγω σημεία αποτελούν διττά κομβικά σημεία για την εξέλιξη της πορείας του δείκτη. Από την μια είναι το πάνω σημείο του broadening pattern και από την άλλη το 100% της αντίστασης της άκαμπτης ζώνης στον μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, καθώς και το σημείο που διέρχεται ο κινητός μέσος όρος των 200 περιόδων. 
 
Η μέτρηση μέσο-μακροπρόεθσμης ανοδικής τάσης αναδεικνύει σε κυρίαρχους τους long και έχει φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τους Short, ή όποιους έχουν κρατήσει ουδέτερη θέση μέχρι στιγμής. Ωστόσο, ο συνδυασμός ανοδικής μέσο-βραχυπρόθεσμης τάσης με την παρουσία σημαντικών μεσοπρόθεσμων αντιστάσεων, αλλά και των πτωτικών σχηματισμών, δημιουργεί αυξημένους κινδύνους. Συμπερασματικά,  διακρίνεται στην  υπό-διαμόρφωση εικόνα του δείκτη, ότι αναμένεται σύντομα να δούμε διάσπαση και διαφυγή από τα υπό διαμορφωθέντα patterns. Είναι προφανές ότι βρισκόμαστε μπροστά από πολιτικοοικονομικές αποφάσεις μη κανονικών συνθηκών.
Ως εκ τούτου,  η αβεβαιότητα είναι στο μέγιστο βαθμό, καθώς δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει τι είδους και σε τι βαθμό θα επηρεάσει τον δείκτη, εκ των προτέρων. Είναι προφανές,  ότι  η εγρήγορση κατά τις επόμενες ημέρες θεωρείται επιβεβλημένη, καθώς τα στατικά σημεία αντίστασης, τα προειδοποιητικά patterns τα οποία  αναφέρονται  παραπάνω, καθώς και η  δυναμική ποσοτική και χρονική αντίσταση  του δείκτη, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο εφησυχασμούς ως προς την συνέχεια. 


Απαλλακτική Ρήτρα:
Τα γραφόμενα αποτελούν απόψεις του τεχνικού αναλυτή και δεν αντιπροσωπεύουν κανένα οργανισμό τεχνικής ανάλυσης ή εταιρεία Η χρηματιστηριακή τεχνική ανάλυση (τεχνική ανάλυση) δεν αποτελεί συμβουλή ή προτροπή για αγορά ή πώληση μετοχών αλλά τεχνική ανάλυση των τιμών τους με βάση συγκεκριμένους κανόνες και τεχνικές.
Το παρόν εκδίδεται αποκλειστικά για σκοπούς ενημέρωσης ως προς τα χαρακτηριστικά των αναφερόμενων προϊόντων που χρησιμοποιεί ή όχι ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ. και δεν συνιστά πρόταση ή πρόσκληση για κατάρτιση σύμβασης, ούτε σύσταση, συμβουλή ή παραίνεση σχετικά με την αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού μέσου, ούτε μπορεί να αποτελέσει κριτήριο επενδυτικής επιλογής ή βάση επενδυτικής απόφασης.  Εκτιμάται ότι τα περιεχόμενα στο παρόν στοιχεία είναι αξιόπιστα, χωρίς όμως να έχει επαληθευτεί το περιεχόμενό τους, και χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση ως προς την ακρίβεια και πληρότητά τους, δεδομένου ότι τα στοιχεία στα οποία βασίζονται δεν επικαιροποιούνται απαραίτητα σε συνεχή βάση. Εφιστάται η προσοχή του αποδέκτη στην ημερομηνία έκδοσης που φέρει το παρόν. Τα περιγραφόμενα προϊόντα ενδέχεται να περιλαμβάνουν επένδυση και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και αυτό ενέχει αυξημένο επενδυτικό κίνδυνο. Οι επενδύσεις που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Οι επενδυτές πρέπει να λαμβάνουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις με βάση τις προσωπικές τους επενδυτικές ανάγκες και ανοχές στον επενδυτικό κίνδυνο, και λαμβανομένης υπόψη της εν γένει οικονομικής τους κατάστασης, συμβουλευόμενοι ανεξάρτητους επενδυτικούς συμβούλους εφόσον το κρίνουν απαραίτητο.  Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ , ουδεμία εγγύηση παρέχει και ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει σχετικά με το περιγραφόμενο στο παρόν προϊόν τεχνικής ανάλυσης.    Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ,  δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης των διαχειριζομένων από αυτήν χαρτοφυλακίων και τυχόν αναφορά σε αποδόσεις προηγουμένων περιόδων ή και προσομοιωμένων αποδόσεων δεν αποτελούν εγγύηση ή δέσμευση για τις μελλοντικές αποδόσεις. Τα μελλοντικά επιτευχθέντα μεγέθη μπορεί να αποκλίνουν σημαντικά από αυτά των προηγουμένων περιόδων ή από αυτά των δεικτών αναφοράς


HYPOTHETICAL OR SIMULATED PERFORMANCE RESULTS HAVE CERTAIN INHERENT LIMITATIONS. UNLIKE AN ACTUAL PERFORMANCE RECORD, SIMULATED RESULTS DO NOT REPRESENT ACTUAL TRADING AND MAY NOT BE IMPACTED BY BROKERAGE AND OTHERSLIPPAGE FEES. ALSO, SINCE THE TRADES HAVE NOT ACTUALLY BEEN EXECUTED, THE RESULTS MAY HAVE UNDER- OR OVER-COMPENSATED FOR THE IMPACT, IF ANY, OF CERTAIN MARKET FACTORS, SUCH AS LACK OF LIQUIDITY. SIMULATED TRADING PROGRAMS IN GENERAL ARE ALSO SUBJECT TO THE FACT THAT THEY ARE DESIGNED WITH THE BENEFIT OF HINDSIGHT. NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT ANY ACCOUNT WILL OR IS LIKELY TO ACHIEVE PROFITS OR LOSSES SIMILAR TO THOSE SHOWN

Σχόλια

ΔΕΚΑ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ BLOG

ΕΛΛΑΔΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ....

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Αντίφαση – Αντιφάσεις - Αντιφατικότητα

O αφελληνισμός των Ελλήνων ( Τι απέγινε το περοβόλι?)

Ασκήσεις ισορροπιών

GREEK MARKET FTSE ASE LARGE CAP 25

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΚΡΑΤΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ!

Disclaimer:

Information, opinions and analysis contained herein are based on sources believed to be reliable, but no representation, expressed or implied, is made as to its accuracy, completeness or correctness. The opinions contained herein reflect our current judgment and are subject to change without notice. We accept no liability for any losses arising from an investor’s reliance on or use of this report. This report is for information purposes only, and is neither a solicitation to buy nor an offer to sell securities.